ekoinnowacjedlafirm.pl

Wybierz zdrowie!

Analizy kryminalistyczne wykonywane w celu badania dokumentów

Cieszący się uznaniem Sądów, Prokuratur i służb mundurowych Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych badań dokumentów, na przykład pod katem ich wieku czy pochodzenia. Doświadczeni eksperci pracujący w laboratorium kryminalistycznym zajmują się wskazywanie. wieku zapisów, fizykochemicznymi badaniami dokumentów i zapisów, badaniami identyfikacyjne pieczątek, analizą zapisów antydatowanych dokumentów ( na przykład pod katem wskazywania rzeczywistej daty naniesienia zapisów), jak również badaniem dat oraz zapisów naniesionych na dokumenty in blanco.