ekoinnowacjedlafirm.pl

Wybierz zdrowie!

Sanacja Firm 2016 - restrukturyzacyjne prawo

Restrukturyzacja zamiast likwidacji przedsiębiorstw – tak w skrócie można scharakteryzować główne założenia nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne z 2016 roku. Zakłada ona możliwość wdrożenia postępowań restrukturyzacyjnych w firmach, które wymagają gruntowniej reorganizacji, z uwagi na ich pogarszającą się sytuację finansową. Dotyczy ona również twojej firmy, skorzystaj z oferty DGA Centrum Sanacji Firm – doświadczonego zespołu specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w przywracaniu płynności i kondycji finansowej małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom.